Politica Generală de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Prezentul site este operat de Adventure Light S.R.L., care are în proprietate și administrează domeniul www.adventurelight.ro (numit în continuare site-ul), cu următoarele date de identificare și contact: 

Date identificare juridică și fiscală: EUID ROONRC: J27/678/2011, CUI: RO 34028430

Adresă: Str. Dr. Gh. Iacomi, Nr. 13, Bl. H14, Sc. A, Et. 2, Ap. 10, Piatra Neamț, Neamț, Romania

Date contact:  gdpr@adventurelight.ro, +40 742 280 777


Adventure Light S.R.L are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, pe care le desface prin magazinul online www.adventurelight.ro și în Showroom-ul  din Piatra Neamț - Bulevardul Decebal, Nr. 35, Bl. İ4 - Cod poștal 610076 – Județul Neamț.

ADVENTURE LIGHT este marca înregistrată sub care operatorul de date pune în vânzare produsele  pentru care operatorul acționează în piața articolelor pentru sporturi în aer liber precum camping, pescuit, vânătoare,  ciclism, prin intermediul site-ului la care se referă prezenta politică.

Ce reprezintă aceasta Politică?

Prin prezenta Politică îndeplinim punerea în aplicare a principiului transparenței statuat la art. 5, alin. 1), lit. (a) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor – GDPR, sens în care comunicăm persoanelor interesate următoarele:

 • noțiunile reprezentative referitoare la datele cu caracter personal pentru familiarizarea persoanelor vizate cu limbajul de specialitate în protecția datelor;
 • care anume sunt datele personale pe care le prelucrăm;
 • ce ne îndreptățește să utilizăm aceste date și în ce constau operațiunile de prelucrare pe care le efectuăm;
 • cui anume putem transmite datele personale și cu ce scop, inclusiv în spațiul intra și extra comunitar;
 • care sunt drepturile și modalitățile de exercitare drepturilor persoanelor fizice la protecția datelor personale;

Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal

La data întocmirii prezentei politici, operatorul de date Adventure Light S.R.L. are obligația respectării legislației în vigoare în materie de protecțiea a datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – GDPR;
 • LEGE  nr.  190  din  18  iulie  2018  privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera  circulaţie  a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • LEGE nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii  Naţionale  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu Caracter Personal - Republicare*);
 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum  şi  pentru  abrogarea  Legii  nr. 677/2001  pentru  protecţia persoanelor  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi libera circulaţie a acestor date

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Date cu caracter personal  înseamn orice informaie sau informaii care va identifică sau va pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamn c datele personale includ informații precum: nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliul, numar de telefon, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acestea ar putea include i identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum i modulele cookies.

 Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cum trebuie prelucrate datele?

Principiile fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale sunt cuprinse în Regulamentul GDPR în vigoare din 25.mai.2018.  Adventure Light S.R.L. își asumă să prelucreze datele cu caracter personal în activitatea pe care o desfășoară având în permanență în vedere ca acestea să fie:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată – principiul legalității, echității și transparenței;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) – principiul limitări legate de scop;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate – principiul reducerii la minimum a datelor;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere – principiul exactității;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate – principiul limitări perioadei de stocare;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare - principiul integralității și confidențialității.

Inclusiv prelucrările viitoare de date cu caracter personal vor fi evaluate și ajustate astfel încât și acestea să respecte principiile de prelucrare enunțate mai sus.

Ce acoperă această Politică?

Politica pe care o implementam acoperă toate prelucrările de date cu caracter personal cu care operăm în realizarea obiectului nostru de activitate, atât online – prin magazinul nostru online și pe paginile noastre de socializare cât și offline – în spațiile fizice ce deservesc funcționarea societății noastre.

Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului noastru care pot fi accesate la adventurelight.ro („Utilizatori”);
 • Participanților la evenimente sportive în cadrul cărora suntem sponsori („Participanți”).

Ce categorii de informații colectăm despre dumneavoastră?


 Adventure Light S.R.L., în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, prelucrează, în cadrul activităților specifice desfășurate, următoarele categorii de seturi de date cu caracter personal, aparținând anagajaților, participanților la concursurile organizate, invitați sau reprezentanți ai colaboratorilor:

 • date de identificare: numele și prenumele, IP calculator;
 • adrese personale: poștale și de e-mail; 
 • date financiare privind tranzacțiile efectuate cu clienții persoane fizice;
 • date biometrice: fizionomia persoanelor vizate (foto/video clienți).

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează în mod:

 • direct de la persoana vizată în cazul
  • clienților persoane fizice și al angajaților; 
 • indirect, prin intermediul terților: 
 • pe linie de activitate curentă – datele reprezentanților partenerilor de afaceri;
 • destinatari ai produselor comandate pe site de altă persoană vizată decât destinatarul efectiv.


Informații pe care ni le furnizați

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi pentru a avea acces la serviciile pe care le oferim (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web („Website-uri”) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail, WhatsApp sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați în acest mod pot include în general date de identificare și de contact (numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz, daca sunt relevante pentru serviciul oferit). 

Informatii furnizate de tehnologia pe care o folosiți

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm următoarele categorii de date, conform setărilor pe care le puteți administra în orice moment, din orice pagină, accesând butonul ”CONFIDENȚIALITATE” (link):

Date tehnice 

De exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți.

Date despre modul in care vizualizați produsele noastre, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut în contul deschis în cadrul site-ului, numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

Date sensibile 

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal, cum ar fi o cerință legală aplicabilă.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim.

Cum și în ce temei folosim datele cu caracter personal?

Trebuie să avem un temei legal pentru a prelucra datele personale, fapt impus de principiul legalității prelucrării.

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în volumele cele mai semnificative sunt efectuate pentru îndeplinirea unei cerințe legale aplicabile domeniului noastru de activitate, în particular sau cadrului legislativ economic, în general.

Atunci când o nouă prelucrare de date cu caracter personal apare în sistemul nostru informațional, suntem atenți să o evaluăm punctual; dacă  identificăm că prelucrarea este necesară într-un scop legitim, vom documenta întregul proces în mod corespunzător și vom realiza informarea promptă a persoanei vizate, anterior prelucrării.

Cateodată, vă vom solicita consimțământul, cum ar fi în cazul comunicărilor cu Dvs. (de exemplu atunci când dorim să participați la anumite campanii, concursuri sau în scopuri de marketing) sau în cazul în care am prelucra date sensibile. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, cu informarea corectă asupra implicațiilor acestui demers. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment printr-o simplă cerere.

Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia dar va marca momentul de început în a restricționa prelucrarea în cauză.

În alte cazuri, nu vă solicităm permisiunea pentru a vă folosi datele personale, ci ne folosim de alte temeiuri legale de prelucrare, aplicând în permanență principiul minimizării datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Astfel, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • pentru a încheia sau a  executa un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (aplicabil în special Partenerilor comerciali);
 • pentru a vă livra produsele noastre;
 • pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în domeniul contabil si fiscal);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;.
 • pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;
 • pentru a va contacta (de exemplu a va răspunde unei solicitări, pentru a vă ține la curent cu modificările sau actualizările politicilor și practilor noastre, pentru a vă răspunde atunci când ne contactați)
 • ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță, corecte și actualizate.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii (în special abonații) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează.

Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push - când avem acordul dvs. - cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens (a se vedea si politica de utilizare cookie de pe site).

Participanți:

În legătură cu participarea la activități educative pe care le putemn susține la un moment dat în campaniile pe care le sponsorizăm sau la diverse evenimente cu liber acces, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal în baza opțiunii dvs. de a lua parte.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din această Politică nu afectează drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la producții și înregistrări ale programelor de televiziune sau altor producții media.


Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 • Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate, Producție și IT au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția